Icoane

Cîteva icoane lucrate în atelier :

Icoana nu este un peisaj estetic sau o operă artistică, Icoana este un suflu viu care ne modelează sufletul, fiindcă ne propune o întîlnire cu cel înfățișat pe ea. O întîlnire cu Sfîntul care s-a îndumnezeit.

Icoana, dincolo de obiect sacru, de cult, este o cale de comunicare cu cerul, cu lumea celor bineplăcuți lui lui  Dumnezeu.

Dar icoana, dincolo de chipul sfântului, sau al Mântuitorului, sau al Maicii Domnului . . . mai oglinește și altceva mai profund: chipul tainic, eshatologic al OMULUI; ipostasul uman transfigurat de harul Duhului Sfânt,

Oglinda “EU-lui”   înduhovnicit.

 

Manastirea Cartisoara